Valenciŕ / Castellano  ·  TEL. 961 329 017 · EMAIL escuela2@escuela2.es

Notícies

PROVES HOMOLOGADES A2

29-04-2024

• Prova homologada d’anglés: 8 de maig de 2024, a les 11.00 hores.

• Prova homologada de francés: 9 de maig de 2024, a les 11.00 hores.

La qualificació final global de la prova s’expressarà en termes d’«apte» o «no apte». Per a obtindre la qualificació final d’apte cal superar totes les activitats de llengua de la prova amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50 % i haver obtingut un percentatge de puntuació global mínim d’un 65 %.

Els llistats (provisionals i definitius) d’alumnat apte i no apte han d’estar publicats al tauler d’anuncis del centre abans del dia 12 de juny de 2024.

Normativa (pdf)


Xarxes socials:


Arxius d'interčs